HARMONOGRAM

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu z poszczególnych miejscowości.

Wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych: