OFERTA

Oferujemy usługi:

 • mieszkańcom posesji w województwie świętokrzyskim
 • przedsiębiorstwom i instytucjom w województwach świętokrzyskim i ościennych

Realizujemy zamówienia na:

– WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH  I GRUZU

Do dyspozycji mamy:

  • kontenery o pojemnościach KP – 4,5  oraz KP – 7
  • pojemniki o pojemności 1100L
  • worki big-bag

– WYWÓZ NIECZYSTOSTOŚCI STAŁYCH

Pojemnikami:

  • 120L
  • 240L
  • 1100L

– PRACE PORZĄDKOWE ORAZ UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI NA CIĄGACH DRÓG, ULIC I PLACACH:

  • W sezonie zimowym: odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem powierzchni jezdnej oraz chodnikowej
  • wyposażanie dróg, placów, chodników w estetyczne skrzynie do przechowywania środków likwidujących skutki zimy
  • ręczne oczyszczanie (dróg, placów, chodników) w sezonie letnim i zimowym

– LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI

– TRANSPORT PIASKU, KRUSZYW I INNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH

– SPRZEDAŻ ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA NIECZYSTOSCI STAŁE:

Pojemniki o pojemności:

  • 120L
  • 240L