Harmonogram

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu
z poszczególnych miejscowości.

Wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych: