OFERTA

Oferujemy usługi:

 • mieszkańcom posesji w województwie świętokrzyskim
 • przedsiębiorstwom i instytucjom w województwach świętokrzyskim i ościennych

Realizujemy zamówienia na:

– WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I GRUZU

Do dyspozycji mamy:

  • kontenery o pojemnościach KP – 4,5 oraz KP – 7
  • pojemniki o pojemności 1100L
  • worki big-bag

– WYWÓZ NIECZYSTOSTOŚCI STAŁYCH

Pojemnikami:

  • 120L
  • 240L
  • 1100L

– LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI

– TRANSPORT PIASKU, KRUSZYW I INNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH

– SPRZEDAŻ ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA NIECZYSTOSCI STAŁE:

Pojemniki o pojemności:

  • 120L
  • 240L